Офтальмология

ПРАКТИКУМ ЛІКАРЯ ПОРУШЕННЯ РЕФРАКЦІЇ ТА АКОМОДАЦІЇ: міопія, гіперметропія, астигматизм, анізометропія, пресбіопія, порушення акомодації, амбліопія, кератоконус, контактна корекція зору

Автора: Риков С.О. Шаргородська І.В. Денисюк Л.І.
ПРАКТИКУМ ЛІКАРЯ ПОРУШЕННЯ РЕФРАКЦІЇ ТА АКОМОДАЦІЇ: міопія, гіперметропія, астигматизм, анізометропія, пресбіопія, порушення акомодації, амбліопія, кератоконус, контактна корекція зору
Цена: 65 грн

Коментарі до
Уніфікованого клінічного протоколу
первинної, вторинної (спеціалізованої),
третинної (високоспеціалізованої)
медичної допомоги

Автори
Риков С.О. Шаргородська І.В. Денисюк Л.І.

Київ
«Доктор-Медіа-Груп»
2019

Зміст

І. Паспортна частина 5
ІІ. Загальна частина 6
ІІІ. Основна частина 9
Міопія 9
Гіперметропія 23
Астигматизм 36
Анізометропія 50
Амбліопія 63
Кератоконус 78
Порушення рефракції та акомодації. Принципи та засоби оптичної корекції 91
Протокол підбору м’яких контактних лінз 104
Протокол дій спеціаліста при динамічному нагляді при використанні контактних лінз 108
IV. Опис етапів медичної допомоги 110
4.1. Фактори ризику розвитку порушень рефракції та акомодації 110
4.2. Особливості збору анамнезу та фізикального обстеження 115
4.3. Лікування порушень рефракції та акомодації 121
V. Ресурсне забезпечення виконання протоколу 135
5.1. Вимоги до закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу 135
5.2. Вимоги до закладів охорони здоров’я, які надають вторинну медичну допомогу 136
5.3. Вимоги до закладів охорони здоров’я, які надають третинну медичну допомогу 137
VІ. Індикатори якості медичної допомоги 138
6.1 Перелік індикаторів якості медичної допомоги 138
6.2. Паспорти індикаторів якості медичної допомоги 139
VIІ. Перелік літературних джерел, використаних при розробці уніфікованого клінічного протоколу 146
Хронічний біль
В рамках проекту ПРАКТИКУМ ЛІКАРЯ, пропонуємо Вашій увазі нове видання: Хронічний біль