Алергічний риніт Практикум лікаря

Скорочення

DC Дендритна клітина
TCR Т-клітинний рецептор
IL Інтерлейкіни (цитокіни)
FCERI Високоафінний рецептор для IgE
IFNγ Інтерферон-γ
TNF Фактор некрозу пухлин
TCR Т-клітинний рецептор
SCF Фактор стовбурових клітин (відомий як КІТ ліганд)
NAPT Назальний провокаційний тест
sIgE Специфічні IgE-антитіла
Ag Антиген
APC Антиген-презентуюча клітина
Treg Регуляторна Т-клітина
LTRA Інгібітори лейкотрієнів

Хронічний біль
В рамках проекту ПРАКТИКУМ ЛІКАРЯ, пропонуємо Вашій увазі нове видання: Хронічний біль