Гострий риносинусит. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної та третинної медичної допомоги

Імунореабілітація

Вимоги до імуномодулючої терапії:

  • діяти на механізми вродженого імунітету (перша лінія захисту);
  • гальмувати реплікацію більшості респіраторних вірусів;
  • мати достатній профіль безпеки (навіть при тривалому використанні).

Обґрунтування на підставі рандомізованих клінічних досліджень або подвійних сліпих плацебоконтрольованих досліджень щодо призначення засобів для імунореабілітації при ГРС відсутні.

Рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини
Рівень доказовості Сила рекомендацій Релевантність
Пробіотики Іа А Профілактика вірусного ГРС
Препарати ехінацеї Іа С Ні
Аскорбінова кислота Іа С Ні
Хронічний біль
В рамках проекту ПРАКТИКУМ ЛІКАРЯ, пропонуємо Вашій увазі нове видання: Хронічний біль