Гострий риносинусит. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної та третинної медичної допомоги

Скорочення

АБ-терапія Антибактеріальна терапія
ГБРС Гострий бактеріальний риносинусит
ГРС Гострий риносинусит
ЗОЗ Заклад охорони здоров’я
НДІ Науково-дослідний інститут
ОКЛ Обласна клінічна лікарня
ОЛ Обласна лікарня
ОМК Остіомеатальний комплекс
СО Слизова оболонка
ШОЕ Швидкість осідання еритроцитів

Хронічний біль
В рамках проекту ПРАКТИКУМ ЛІКАРЯ, пропонуємо Вашій увазі нове видання: Хронічний біль