Отоларингология

Гострий риносинусит

Автора: За редакцією Поповича В.І.
Гострий риносинусит
Цена: 45 грн

Затверджено наказом МОЗ України № 85 від 11.02.2016
*Викладені підходи до обстеження та лікування пацієнтів з гострими риносинуситами
згідно рекомендацій адаптованої клінічної настанови, заснованої на доказах (реєстровий
№ ГСТ 2016-85-1А) зареєстровано наказом МОЗ України від 11.02.2016 № 85 «Про затвердження
та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при
гострих запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів та вуха».

КОМЕНТАРІ ДО УНІФІКОВАНОГО КЛІНІЧНОГО
ПРОТОКОЛУ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ ТА
ТРЕТИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

За редакцією доктора медичних наук, професора,
головного позаштатного спеціаліста
МОЗ України зі спеціальності «Оториноларингологія»
Поповича В.І.

ЗМІСТ

СКОРОЧЕННЯ
>КОРОТКА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
РІВНІ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ
ТА ДІТЯМ З ГОСТРИМ РИНОСИНУСИТОМ

Первинна медична допомога
Вторинна (спеціалізована) медична допомога
Третинна (високоспеціалізована) медична допомога

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Етіологія та патогенез риносинуситу

ДІАГНОСТИКА

Диференційний діагноз

ЛІКУВАННЯ

Патогенетичне та симптоматичне лікування гострого риносинуситу
Переваги та недоліки ЛЗ, які застосовуються при ГРС
Лікарські засоби для лікування ГРС на основі наявних доказових даних

ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ

УСКЛАДНЕННЯ

CONCLUSIO

ДОДАТКИ

Додаток 1. Інформація для пацієнта
Додаток 2. Алгоритм первинного обстеження
пацієнта з підозрою на гострий риносинусит

Додаток 3. Візуальна аналогова шкала оцінки
тяжкості хвороби у дорослих (від 18 років)

Додаток 4. Алгоритм ведення пацієнтів (дорослих
та дітей) із ГРС лікарями, які надають первинну медичну допомогу

Додаток 5. Алгоритм ведення дорослих та дітей із ГРС оториноларингологом амбулаторно

Хронічний біль
В рамках проекту ПРАКТИКУМ ЛІКАРЯ, пропонуємо Вашій увазі нове видання: Хронічний біль